QIS DESIGN

FLAMENCA
AURELIA
CORAL TABLE LAMP
CORAL TABLE LAMP READING
CORAL WALL
CORAL FLOOR LAMP
CORAL SUSPENSION LAMP
CORAL LED BALL SUSPENSION LAMP
PIANO TABLE LAMP
PIANO FLOOR LAMP
CRYSTAL TABLE LAMP
SEAGULL LED TABLE LAMP
SEAGULL LED FLOOR LAMP
SEAGULL LED SUSPENSION LAMP
CORAL REEF FLOOR LAMP
CORAL REEF TABLE LAMP
THE BE LIGHT

GILDE

GILDE

ZUNY

ZUNY

POT

ATHENA
CHIRON
CUBI
ECHO
EROS
GEYRON
HELIOS
IRIS
LOGOS
MYSIA
OPS
TALOS
TETHIS
TYLUS
ZIG ZAG
ZOE

POUFY

POUFY

CRYSTAL

CRYSTAL

MIRRORS

MIRRORS

CARPET

CARPET